Make it your home – bosh reklam

Vore det inte bättre att säga ”it is Your home” när man säljer gräsklippare? Om jag klipper gräset, blir det mitt hem då? Jag har redan betalat, och betalar fortfarande för mitt hem, och jag klipper gräset! Dubbelkolla er slogan, Bosh….!

  • Lokalen
  • Priser
  • Pizzan

Lämna en Kommentar